Sosyal Medya Hesaplarımız

Samsun Haber

Samsun Tarihi

Samsun ilinin tarihi ilk çağa kadar uzanmaktadır. Samsun çok eski topluluklara yurt olmuştur.

Yayınlandı

on

İlk Çağ’da Paflagonya olarak adlandırılan bölgenin en önemli kentlerinden Samsun’da ilk yerleşim izleri Tekkeköy’ün güneyindeki mağaralardan elde edilmiştir. Orta Taş Devrinde (Mezolitik. MÖ 10000-5000) insanların Tekkeköy’de bulunan sığınaklarda yaşadıkları ve bölgenin en eski yerleşimcileri oldukları bilinmektedir. Yine Cilalı Taş Devri (Neolitik. MÖ 5000-4000) ile Bakır-Tunç Devrinde (Kalkolitik: MÖ 4000-1700) insanların Samsun merkez Dündartepe Kavak Kalenderoğlu ve Bafra İkiztepe’de sürekli iskân oluşturarak yaşamlarını devam ettirdikleri yapılan arkeolojik kazılardan anlaşılmaktadır.

Samsun İli sınırları içerisinde devlet kurarak yaşayan en eski topluluk Gaşkalar’dır. (MÖ 5000-3500) Bilinen bu ilk uygarlığın ardından bütün Kuzey Anadolu’ya hâkim olan Paflagonlar Kızılırmak Havzasında yaşamışlardır. (MÖ 3000-1100) Hititler, (MÖ 2000-1200) Frigyalılar, (MÖ 1182-MÖ 676) Kimmerler, Lidyalılar (MÖ 1200-547) bugün Kara Samsun adıyla bilinen yere ENETE adında bir site kurdular. Miletliler (İyonya) (MÖ 2000-MÖ 400) Ege’den Karadeniz yoluyla ENETE’ye yerleşerek “Amisus” veya “Amisos” adını verdiler. Perslerin (MÖ 550-330) Lidya Kralı Krezus’u yenmeleri sonunda (MÖ 546) Amisos Pers İmparatorluğunun eline geçti. MÖ 331 yılında Büyük İskender’in Persleri yenmesi sonucu Makedonya İmparatorluğu’nun eline geçen Amisos, İskender’in ölümüyle kurulan Pers kökenli Pont Krallığının (MÖ 255-63) başkenti oldu.

Daha sonra MÖ 1.yy da Roma İmparatorluğu hâkimiyetine giren Amisos 385 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla Bizans İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde kaldı. Amisos 860 yılında Abbasiler zamanında Halife Mutasım’ın emriyle Malatyalı Korkunç Ömer komutasındaki kuvvetler tarafından ele geçirilmiş ise de Bizanslılar tarafından tekrar geri alınmıştır. Türklerin Anadolu’ya girmesiyle birlikte Danişmentliler tarafından Samsun kuşatılmış ise de alınamamıştır. Anadolu Selçukluları zamanında Samsun’un Müslüman yerleşim yerleri 1185 yılında Anadolu Selçuklu hâkimiyetine geçmiştir. İlk defa Amisos ismi Selçuklular tarafından Samsun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Haçlı Seferleri sonrası Trabzon Rum İmparatorluğu egemenliğine giren Samsun Cenevizlilerin Karadeniz’de ticareti ellerine geçirmeleri sonucunda 100 yıl kadar burada yaşamışlardır. Bu tarihlerde Türklerin yaşadığı Samsun’a “ Müslüman Samsun” 3 km. mesafede bulunan Cenevizlilerin ticaret sitesine de “Gavur Samsun” denilmiştir.

1071 yılında Malazgirt Savaşı’ndan sonra Danişmentliler tarafından alınamayan Samsun’un deniz kıyısında bir kale kurarak Müslüman Samsun’u oluşturduktan sonra 1243 Kösedağ Savaşı sonrası Trabzon Rum İmparatorluğu egemenliğine girmiş ise de 1296 yılında tekrar Anadolu Türklerinin eline geçmiş ve 1389 yılında da Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti çökerken Canik Beyliğine de başkentlik yapmıştır.

Kösedağ Savaşı sonrası Karadeniz’de Türk yayılması durmuştur. Bundan sonra Selçukluların görevini Canik Beylikleri üstlenmiştir. Canik sahasının Türkleşmesinde beyliklerin oldukça etkili olduğu söylenebilir.Bu tarihten sonra Pervaneoğulları, Hacıemiroğulları, Kubatoğulları, Taceddinoğulları,Taşanoğulları ve İsfendiyaroğulları değişik tarihlerde ve aralıklarda bölgeyi ele geçirmiştir.

Osmanlı devleti Samsun’u idareleri altına aldıktan sonra Samsun merkezli Canik Sancağı’nı oluşturulmuştur. Canik Sancağı, bugün Ordu’ ya bağlı olan Fatsa ve Ünye’yi içine almakta, Bafra ve Kavak’a kadar uzanmaktaydı. Canik, Tanzimat’a kadar şeklen Trabzon’a bağlı gibi görünse de resmen Sivas eyaletine bağlanmıştır. Tanzimat’tan sonra da idari olarak Trabzon eyaletine bağlanmış, önce sancak ve daha sonra da mutasarrıflıkla idare edilmeye başlanan bu yapısını Osmanlı devletinin yıkılışına kadar korumuştur. Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1923 yılında da vilayet merkezi olmuştur.

Samsun, Karadeniz kenarında gittikçe büyüyen bir şehir olarak ortaya çıkmıştır. Şehrin nüfus ve fiziksel olarak büyümesinin bir sonucu olarak ticaret önemli ölçüde gelişmiştir. Özellikle 1877-1878 Osmanlı -Rus savaşından sonra gelişen süreçte dışarıdan gelen muhacirlerle şehir etrafa doğru genişlemeye başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin Samsun’u ele geçirmesi Yıldırım Bayezid (1389-1402) dönemiyle birlikte başlamıştır.Osmanlı Devleti 1389 yılında Müslüman Samsun’u bir ara topraklarına katmış fakat 1402 tarihinde yapılan Ankara Savaşı’nda Timur’a yenilince burası Müslüman beyliklerin yönetimine geçmiştir. Osmanlılar 1419 yılında Samsun’u kesin olarak hakimiyetlerine almışlardır. Bu tarihten yıkılışa kadar Samsun Osmanlı idaresinde kalmıştır.

1860’lı yıllarda hummalı bayındırlık faaliyet sonucunda ortaya çıkan şehirde, 3 Ağustos 1869 yangını büyük bir tahribat oluşturmuştur. Bu yangın da 415 ev, 10 cami, 5 büyük hanında yandığı kayıtlara geçmiştir.

Birinci Dünya Savaşı esnasın da Rus donanmasına ait savaş gemileri tarafından 10 Temmuz 1915’de şehir bombalanmıştır. Rus donanmasınca gerçekleştirilen bombardıman sonrası rüsumat dairesine ait binaların yanı sıra Reji İdaresine ait şimendifer iskelesi ve gazhane deposu tamamen tahrip olmuştur. Sivil halka ait meskenler de zarar görmüş, Samsun açıklarındaki irili ufaklı 16 gemi tahrip edilmiştir. 1916 ve 1917 yıllarında da Samsun sahilleri topa tutulmuştur.

9 Mart 1919’da İngiliz İşgal Kumandanlığı asayiş gerekçesiyle 200 kişilik bir birliği Samsun’a çıkarmış ve şehri işgal etmiştir. Zamanla bunların sayısı 450’ ye yükselmiş ve bunların bir kısmı Merzifon’a gönderilmiştir.

Karadeniz ve havalisindeki ekonomik menfaatlerini korumak adına Amerikan donanmasına ait sayıları 12‘yi bulan gemiler Karadeniz’e sevk etmiştir. 1919 yılının başından itibaren Amerikalı iş adamları Amerikan donanmasına ait savaş gemilerinin desteğinde Samsun’a gelmeye başlamıştır. Özellikle Samsun limanında veya açıklarında bir Amerikan savaş gemisi bulunmakta ve amaç şehirdeki Hristiyanları himaye etmek, Pontusçulara destek vermek, Amerikan şirketlerinin ve temsilcilerinin güvenliğinin sağlamaktır.

Samsun, Cumhuriyet döneminin ilk yarılarına göre nüfus ve fiziksel olarak daha küçüktü fakat Karadeniz’in en ehemmiyetli ve ticareti adım adım gelişen bir şehriydi. 1923 yılından sonra Türkiye’de yaşanan siyasi, sosyal, kültürel değişimler ve gelişimler Samsun’un da çok yakından etkilemiş, Samsun’un sosyal ve kültürel hayatının değişim ve dönüşümünü tetiklemiştir.

Samsun’a demiryolunun ulaşması ile liman daha da önem kazanmış, modern limana olan ihtiyaç artmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle Samsun’un konum ve önemine yakışan bir limana sahip olması için önceden yapılan girişimlerden sonuç alınamamıştır. Fakat sonraki yıllarda bu girişimler sonucu 1953’de modern liman tesislerinin temeli atılmış, 1960’da dalgakıran ve rıhtımların inşaatı bitirilerek liman hizmete sokulmuştur. Denizyolu, karayolu ve demiryolu üçlü desteğiyle Samsun kısa zamanda Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olmuştur. 1970’li yıllarda Azot ve bakır fabrikaların yapılması, geçmişten beri devam eden tütün üretimi ve buna bağlı tütün sanayisi kentte önemli gelişmelere sahne olmuştur. Bu ekonomik canlılık Türkiye’nin 2. büyük fuarı ile taçlanmış, Samsun aynı zamanda çevresindeki illere göre bir çekim merkezi haline gelerek önemli oranda göç almıştır. Bu süreç 1980’li yıllara kadar devam etmiştir.

Samsun’un, İç Anadolu’dan Karadeniz’e açılan ilk kapı olması, doğal,tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında deniz, hava, demiryolu ulaşım olanakları ile Karadeniz bölgesinin turizm potansiyeli en yüksek kentlerinden biri olmuş ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da milli mücadeleyi başlatmak üzere ilk adımı attığı yer olma özelliğiyle de önemini her zaman korumuştur.

DAHA FAZLA OKU
YORUM YAPMAK İÇİN TIKLA

YORUM YAPIN

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Samsun Haber

İlkadım’da Saadet Partisi Meclis Üyesi aday listesi belli oldu!

Saadet Partisi İlkadım Belediye Başkan Adayı Muhammed Okutan’ın Belediye Meclis Üyesi adayları netleşti.

Yayınlandı

on

By

2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nin İlkadım Belediyesi Meclis Üyesi adaylarının isimleri netleşti. İlkadım Belediye Başkan Adayı Muhammed Okutan’ın listesinde yer alan isimler belli oldu.

Saadet Partisi, İlkadım Belediye Meclis Üyesi adaylarının isimlerini Yüksek Seçim Kurulu’na bildirdi. Muhammed Okutan’ın Belediye Meclis Üyesi aday listesinin birinci sırasında Saadet Partisi İlkadım İlçe Başkanı Tevfik Özer yer alırken, ikinci sırada Yeniden Refah Partisi İlkadım Kurucu İlçe Başkanı Mahir Kul’un yer alması dikkat çekti.

Saadet Partisi İlkadım Meclis Üyesi Asil Listesi;

 1. Tevfik ÖZER
 2. Mahir KUL
 3. Mehmet Ali KAVAKLI
 4. Yunus ALTUNDAL
 5. Samet ACAR
 6. Kemal ÇAKIR
 7. Ümit KAHVECİ
 8. Murat ÇON
 9. Ramazan AKYÜZ
 10. Muhammed Oğuzhan AKPINAR
 11. Kenan GÜMÜŞ
 12. Müberra Betül KARAMAN
 13. Arzu MIRIK
 14. Abdullah ALTUNGEYİK
 15. Cemil OKUMUŞ
 16. Ahmet KELEŞ
 17. Recep BAŞ
 18. Fatih YAZBAHAR
 19. Hakan PURÇ
 20. Kadir KORKMAZ
 21. Yasin ÖZDEMİR
 22. Ahmet Mücahid YILDIZ
 23. Cemil BODUR
 24. Hüseyin ŞİMŞEK
 25. İsmet Kenan SOYSAL
 26. Murat YİĞİT
 27. Abdullah BAHŞİŞ
 28. Ersin BAŞ
 29. Fatih ÖZKAN
 30. İlyas GÜLÜNAY
 31. Onurhan AS
 32. Enes KARAPELİT
 33. Yalçın BÜYÜK

Kontenjan

 1. Necati YUSUFOĞLU
 2. Faruk Emin EREN
 3. Erdal YILMAZ
 4. Muhammed Ali ŞAHİN

DAHA FAZLA OKU

Samsun Haber

Muhammed Okutan kimdir ?

Saadet Partisi İlkadım Belediye Başkan Adayı Muhammed Okutan, kimdir?

Yayınlandı

on

By

1984 Yılında dünyaya gelen Muhammed OKUTAN ilköğrenimini Samsun Belediye İlköğretim okulunda, ortaokul ve lise öğrenimini Samsun Anadolu İmam Hatip lisesinde tamamlamıştır.

 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Okutan, Cerrahi Alet üretimi, Tıbbi Cihaz üretimi ve inşaat Sektöründe faaliyet gösteren işletmeler kurarak iş hayatını sürdürmektedir.

Çeşitli Sivil Toplum kuruluşlarında görev alan Okutan, Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şube Başkan Yardımcısı, Saadet Partisi Samsun Gençlik Kolları Başkanlığı, Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Merkez Bölge Başkanlığı, Saadet Partisi Samsun İl Başkan Yardımcılığı ve Medikal Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Halen İlim Yayma Cemiyeti Samsun başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

İlkadım ilçemizi daha güzel bir geleceğe taşımak adına 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi İlkadım Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Okutan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

DAHA FAZLA OKU

Samsun Haber

Serdar Şen Kimdir?

Saadet Partisi’nin Atakum’dan aday gösterdiği Serdar Şen kimdir?

Yayınlandı

on

By

Saadet Partisi‘nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Atakum Belediye Başkan Adayı olan Serdar Şen kimdir? Serdar Şen hakkında merak edilenler…

Serdar Şen kimdir?

1984 yılında Samsun’da dünyaya gelen Serdar Şen, İlköğrenimini Taflan Yalı İlkokulu’nda, ortaöğrenimini ise 23 Nisan Ortaokulu’nda tamamladı.

Atakum Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü mezunu olan Şen, Samsun Yelken Kulübü’nde milli sporcu olarak yeteneklerini sergiledi.

Askerlik görevini İstanbul Deniz Harp Okulu’nda tamamladı ve ordu milli takımında yer aldı.

İnşaat sektöründe kariyerine 2006 yılında kendi şirketini kurarak başladı.

Saadet Partisi Atakum Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Şen, 2009 seçimlerinde Saadet Partisi Atakum Belediye Meclis Üyesi Adayı, 2014 ve 2019 yıllarında ise Saadet Partisi Atakum Belediye Başkan Adayı oldu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Saadet Partisi’nin Atakum Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Serdar Şen, iş dünyasındaki başarıları ve toplumsal çalışmaları ile tanınmaktadır.  Evli ve iki çocuk babasıdır.

DAHA FAZLA OKU

ÇOK OKUNANLAR